* Kostol *

Kostol sv. Vendelína.


Kostol sv. Vendelína - Zuberec
Kostol sv. Vendelína v Zuberci bol postavený v roku 1933 podľa projektu architekta M. M. Harminca. O jeho výstavbu sa zaslúžil hlavne Mgr. Andrej Bažík - kňaz - rodák zo Zuberca. Je to jednoloďová stavba s dvomi pristavenými sakristiami. Patrónom farnosti je sv. Vendelín, opát. Bol to jednoduchý pastier oviec. Obyvatelia obce si ho vybrali za patróna, lebo aj ich spôsob obživy bol jemu podobný - jednoduchý a chudobný.