* Činnosť *

Činnosť Horskej služby.


Logo - horská služba Predchádzať úrazom na horách, ale aj zachraňovať tých, ktorí sa z rôznych dôvodov dostanú do neriešiteľnej situácie, riešia a trvale zabezpečujú profesionálni a dobrovoľní členovia Horskej služby už od polovice 50-tych rokov.


Horolezec Mnohí návštevníci nemajú potrebné znalosti o nebezpečí pobytu na horách. Nie všetci rozumejú zvláštnostiam vysokohorského prostredia a nie vždy sú vybavení fyzickou zdatnosťou, disciplínou i dostatočným vybavením. Tento stav mnohokrát zapríčiní, že členovia horskej služby musia v lete, či zime, cez deň, či v noci zasahovať, aby zachránili, čo sa ešte zachrániť dá. Horská služba Západné Tatry - sever, mala najskôr jedného, neskôr dvoch a v súčasnosti troch profesionálnych zamestnancov a 39 dobrovoľných členov.


Zachraňujúci vrtuľník Trvalú pozornosť venujú členovia Horskej služby prevencii, predovšetkým obrazovou formou a prednáškovou činnosťou. Horská služba podáva charakteristiku vysokohorského prostredia a oboznamuje s jednotlivými druhmi ohrozenia pri pobyte v horách. V zimných mesiacoch Horská služba vykonáva služby na zjazdovkách v Zuberci a Zverovke-Spálenej. V letných mesiacoch vykonávajú členovia pravidelné služby vo vysokohorskom teréne. Patrí im ku cti, že nehľadiac na možné následky, sa dobrovoľne obetujú pre tých, ktorí to potrebujú, a tým riskujú často vlastné životy.


Horská služba nesie telo Za roky pôsobenia Horská služba v Roháčoch i mimo nich uskutočnila nespočetné množstvo akcií pre záchranu života. Sídlo Horskej služby v Roháčoch je v Dome horskej služby na Zverovke, kde Vám podajú všetky informácie o turistických trasách a lavínovom nebezpečí. Zároveň si tu môžete objednať horských vodcov, alebo prednášateľov o Roháčoch. Slúži aj ako ohlasovňa všetkých úrazov a zranení.