* Pomoc *

Volanie o pomoc.


Horolezec v nebezpečnom žľabe
V prípade, že nemáme mobilný telefón, volanie o pomoc sa v horách signalizuje zvukovým alebo svetelným signálom s frekvenciou 6-krát za minútu, s jednominútovými prestávkami.
Správu o nehode môžete podať na najbližšej chate, horárni alebo stanici lanovky, a samozrejme v sídle Tatranskej horskej služby.Základné údaje pri žiadosti o zásah:


• Kto a odkiaľ volá
• Miesto a čas úrazu
• Rozsah úrazu - popis
• Stav pacienta (informácie o predchádzajúcom zdravotnom stave), meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, bydlisko, zamestnanie.

Volanie o pomoc:


Ak sú vhodné letové podmienky pre použitie helikoptéry, znamenia pre posádku helikoptéry sa signalizujú rukami v pozícii chrbtom proti vetru:

Sigmalizácia Áno, potrebujem pomoc!Sigmalizácia Nie, nepotrebujem pomoc!