* Nehody *

Nehody na horách.


Vrtuľník pri nehode na horách Napriek všetkej opatrnosti môže pri turistike dôjsť k úrazu, ktorý máva vo väčších výškach komplikovanejší priebeh a následky ako v civilizovanom prostredí alebo na nížine.

Vo vysokohorskom teréne sa stretávame najčastejšie s nasledovnými prípadmi:


Nezvestnosť: Ak sa niekto nevráti po túre načas k autobusu, vlaku, na parkovisko do ubytovne, či domov, po uplynutí primeranej čakacej doby hlásime prípad Tatranskej horskej službe. Hlásenie je naliehavé najmä v zlom počasí. Ak sa turista nevráti z vychádzky po osade, obrátime sa na Políciu.

Ľahké zranenie alebo únava: Postihnutého bezpečne uložíme na bezpečné miesto, ošetríme, ak máme na to prostriedky a po oddýchnutí, mu pomôžeme zostúpiť k najbližšej stanici lanovky, chate, horárni alebo do osady. Odtiaľ mu zabezpečíme odvoz.

Vážne zranenie, neschopnosť ďalšej chôdze: Postihnutého bezpečne uložíme, po ošetrení ho chránime pred chladom a čo najskôr pošleme odkaz Tatranskej horskej službe s udaním druhu zranenia a presného opisu miesta, kde sa zranený nachádza. Nenechávame ho samého, aj za zlého počasia musí niekto ostať pri ňom.

Zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne: Turista, ktorý sa pohybuje po značkovaných cestách, je takejto nepríjemnosti ušetrený. Ak však vidí, alebo počuje zablúdených volať o pomoc, treba čo najpresnejšie určiť miesto a poslať odkaz na najbližšiu stanicu Tatranskej horskej služby. Ak to okolnosti dovolia, je dobre vyrozumieť zablúdených a zotrvať s nimi v kontakte do príchodu záchrancov.

Poistenie: Väčšina zahraničných turistov si zamieňa komerčné poistenie v horách za zdravotné. Komerčné poistenie platí len pre záchranné akcie Horskej záchrannej služby priamo v horách alebo na lyžiarskych svahoch a nenahrádza zdravotné poistenie, preukazované Európskou kartou. Európsku kartu je povinný mať pri sebe každý zahraničný turista cestujúci na Slovensko. Karta umožňuje bezplatnú záchranu posádkou Leteckej záchrannej zdravotnej služby ATE na celom území Slovenska, pokiaľ je pomoc oprávnená a lekármi indikovaná. Ak sa zachránená obeť nepreukáže dodatočne Európskou kartou zdravotného poistenia, ktorá umožňuje preplatenie zdravotníckych výkonov poľskými zdravotnými poisťovňami, bude Air Transport Europe vymáhať vzniknutý dlh priamo od zahraničných občanov prostredníctvom súdov a nevyhnutnej exekúcie.
Bližšie info: Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby.

Kontakt: Volajúci o pomoc môžu okrem tiesňového čísla 112 využiť aj priamu telefonickú voľbu na dispečing Leteckej záchrannej zdravotnej služby ATE 18155. Domácim volajúcim je pomoc poskytovaná na základe preukazu zdravotného poistenia.