* Jaskyne *

Brestovská jaskyňa.


Je národnou kultúrnou pamiatkou, vyhlásenou v roku 1979. Jej zatiaľ známa rozloha je 63,36 HA, no v jej výskume sa stále pokračuje. Nachádza sa v blízkosti Múzea Oravskej dediny Brestová - 4 km od Zuberca. Je najväčším známym jaskynným systémom na Orave s celkovou dĺžkou 1450m. Počas stáročí ju vytvorili a stále dotvárajú spodné vody Studeného potoka, Múčnice a potoka Voľarisko. Zložitá, vodou pretekaná, jaskyňa so sifónmi, plavbami a jazerami, je reprezentantom jaskýň rozčleneného krasu masívnych chrbtov, vrástí a vrásovo - zlomových štruktúr v úplnom vývoji endokrasu.

1 - jaskyňa Brestová 2 - jaskyňa Brestová 3 - jaskyňa Brestová


V temnom prostredí jaskynnej vody dokáže prežiť len úzka skupina živočíchov. Sú to hlavne slepé kôrovce - nifargusy, ktoré sa prispôsobili životu v úplnej tme. Pstruhy, čo tu občas zazrú jaskyniari, sú bezfarebné. V jaskyniach je počas celého roka vyrovnaná teplota. Zimu tu prečkávajú spiace netopiere, hlavne Netopier Veľký a Netopier Fúzatý.

4 - jaskyňa Brestová 5 - jaskyňa Brestová 6 - jaskyňa Brestová


Jaskynný systém je momentálne prístupný len v doprovode jaskyniarov, nakoľko je to národná prírodná pamiatka.

7 - jaskyňa Brestová 8 - jaskyňa Brestová